Güncel Yayınlarımız


 

Yaşamdaki Matematik ve Fen:

Sorgulamaya Dayalı Öğrenme ve İş Dünyası (e-kitap)


STING TOOLKİT

STEM Teacher Training Innovation for Gender Balance Toolkit

(e-kitap (ing))


SAILS Sorgulama ve Değerlendirme Üniteleri

(e-kitap)

 

 


PCST 2016- Public Communication of Science and Technology

(Abstract book)

 

 

 

 

İletişim

Yazışma Adresi:


Prof. Dr. Gültekin ÇAKMAKCI

Hacettepe STEM & Maker Lab.

Hacettepe Universitesi 
Egitim Fakültesi
06800 Beytepe / Ankara


Email: cakmakci@hacettepe.edu.tr


Sosyal medya adreslerimiz

    

 

 

© 2009-2019 Hacettepe STEM & Maker Lab