Güncel Yayınlarımız


 

Yaşamdaki Matematik ve Fen:

Sorgulamaya Dayalı Öğrenme ve İş Dünyası (e-kitap)


STING TOOLKİT

STEM Teacher Training Innovation for Gender Balance Toolkit

(e-kitap (ing))


SAILS Sorgulama ve Değerlendirme Üniteleri

(e-kitap)

 

 


PCST 2016- Public Communication of Science and Technology

(Abstract book)

 

 

 

 

Hacettepe STEM & Maker Lab Ekibi

Hacettepe STEM & Maker Lab Başkanı


STEM Eğitimi & Mühendislik Eğitimi

 

Danışma Kurulu


 

Mehmet Aydeniz (Doç. Dr.) 
The University of Tennessee, USA
Joseph Makokha 
Stanford University, USA
Mustafa Hilmi Çolakoğlu (Doç. Dr.)
MEB Müsteşar Yardımcısı

 

Hacettepe STEM & Maker Lab Başkan Yardımcısı


 

                                    

Gökhan Kaya (Yrd. Doç. Dr.)

Fen Eğitimi

 

Ekip Üyeleri


 

Buket Akkoyunlu (Prof. Dr.)
Teknoloji Eğitimi

Hasan Özcan (Doç. Dr.) Fizik Eğitimi

Orhan Curaoğlu (Yrd. Doç.Dr.)
Maker
Zeki Bayram (Yrd. Doç.Dr.)
Kimya Eğitimi

Metin Şardağ (Dr.)

Fen Eğitimi

Tuğba Ecevit (Dr.)

Fen Eğitimi

Betül Şen Gümüş (Bilim Uzmanı)

Fen Bilimleri Öğretmeni

İsmail Dönmez (Dr.)  

Bilişim Teknolojileri

Hande Tölüv

Fen Bilimleri Öğretmeni

 

Gökçe TOP

Fen Bilimleri Öğretmeni

Tuba Kocabıyık

İlköğretim Matematik Öğretmeni

 
     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2009-2019 Hacettepe STEM & Maker Lab