Güncel Yayınlarımız


 

Yaşamdaki Matematik ve Fen:

Sorgulamaya Dayalı Öğrenme ve İş Dünyası (e-kitap)


STING TOOLKİT

STEM Teacher Training Innovation for Gender Balance Toolkit

(e-kitap (ing))


SAILS Sorgulama ve Değerlendirme Üniteleri

(e-kitap)

 

 


PCST 2016- Public Communication of Science and Technology

(Abstract book)

 

 

 

 

INSTEM

INSTEM Projesi ile ilgili ürünlere bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz.


Proje web sayfası: http://instem.tibs.at


INSTEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi İçin Yenilikçi Araştırma Ağı), Avrupa Bilim ve Matematik eğitiminde çok sayıda proje kapsamındaki deneyim ve öğrenmeyi bir araya getiren bir Comenius ağıdır. INSTEM araştırma, uygulama ve politikayı özgün bir şekilde birbirine bağlamaktadır. INSTEM'in temel amacı, yenilikçi öğretim yöntemlerini bir araya getirmek ve öğrencilerin bilime olan ilgisini arttırmak için sorgulamaya dayalı öğrenmeyi desteklemektir.

INSTEM, önceki projelerin çalışmalarına dayalı olarak, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitim materyalleri ve tekniklerinin bütünleşmiş bir sağlayıcısı olarak da faaliyet göstermektedir. Bir yandan tüm yenilikçi ve etkili yaklaşımlara açık olurken diğer taraftan sorgulamayı bir başlangıç noktası olarak kullanarak, bilim ve matematik öğretiminin iyi düzeyde uygulanmasına ilişkin ulusal ekiplerle çalışır.

Avrupa'da projelerde yürütülen uygulamaların ve geliştirme çalışmalarının çeşitli aşamalarında eleştirel, yansıtıcı ve kapsayıcı bir yaklaşım benimseyerek önceki bilgi merkezi (clearing-house) faaliyetlerinin ötesine geçmektedir.

 

© 2009-2019 Hacettepe STEM & Maker Lab