Güncel Yayınlarımız


 

Yaşamdaki Matematik ve Fen:

Sorgulamaya Dayalı Öğrenme ve İş Dünyası (e-kitap)


STING TOOLKİT

STEM Teacher Training Innovation for Gender Balance Toolkit

(e-kitap (ing))


SAILS Sorgulama ve Değerlendirme Üniteleri

(e-kitap)

 

 


PCST 2016- Public Communication of Science and Technology

(Abstract book)

 

 

 

 

BİDOMEG

Bidomeg projesi ürünlerine bu sayfa içerisinden ulaşabilirsiniz.


Proje web sayfası: http://www.bilimindogasi.hacettepe.edu.tr


Etkinliklerle Bilimin Doğasının Öğretimi

(e-kitap/pdf)

 

 


 

 

© 2009-2019 Hacettepe STEM & Maker Lab